Zpráva

Konkurzní řízení - Školní jídelna Komenského, Příbor

Rada města Příbora vyhlásila konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Školní jídelny Komenského, Příbor, ul. Komenského čp. 458


web: http://www.pribor.eu/obcan/uredni-deska/konkurzni-rizeni-na-vedouci-pracovni-misto-reditele-ky-prispevkove-organizace-skolni-jidelna-komenskeho-pribor-ul-komenskeho-cp-458-3985.html?kshowback
28. února 2018
frame-scrollup