Zpráva

Konkurzní řízení - Základní škola a Mateřská škola Písečná

Starosta obce Písečná vyhlašuje konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Písečná, příspěvková organizace
web: http://www.obecpisecna.cz/konkurzni-rizeni-na-pracovni-misto-reditele-reditelky-prispevkove-organizace-zakladni-skola-a-materska-skola-pisecna-prispevkova-organizace-se-sidlem-pisecna-42-739-91-ic-70640289-1411cz80/
21. února 2018
frame-scrollup