Zpráva

Konkurzní řízení - Základní škola Heřmanice u Oder okres Nový Jičín

Starostka obce Heřmanice u Oder vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Heřmanice u Oder okres Nový Jičín, příspěvková organizace
web: http://www.hermaniceuoder.cz/obecni-urad/uredni-deska/konkurzni-rizeni-na-vedouci-pracovni-misto-reditele-reditelky-zakladni-skoly-hermanice-u-oder-okres-novy-jicin-prispevkova-organizace-498.html
19. září 2018
frame-scrollup