Zpráva

Kraj podpoří i střediska volného času, přispěje na nákladné technické kroužky

6. prosince 2018

Nová dotace podpoří technicky zaměřené volnočasové aktivity pro žáky základních škol. Moravskoslezský kraj tak pokračuje ve snaze motivovat děti ke studiu technických a přírodovědných oborů. Na kroužky a další projekty půjdou z krajské kasy dva miliony korun.

Díky novince v nastavení dotací si budou moci o peníze zažádat i domy dětí a mládeže nebo střediska volného času. „Dotace je určená na podporu kroužků zaměřených na elektrotechniku, robotiku, fyziku, chemii, matematiku, programování nebo modelářských kroužků. Věřím, že když budou nabízet kvalitní a moderní pomůcky a poutavé aktivity, zvýší se zájem dětí a mládeže o techniku a přírodní vědy,“ vysvětlil náměstek hejtmana kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny a dodal, že krajský úřad bude přijímat žádosti o dotaci hned ze začátku nového roku, konkrétně od 2. do 8. ledna 2019.

„Je pozdě lákat žáky základních škol k technice a řemeslu až v deváté třídě. Jejich zájem o tyto obory je nutné rozvíjet už dříve. Nejpřirozenější cestou je nabídnout dětem atraktivní volnočasové aktivity, které zájem žáků o technické obory zvýší. Je s podivem, že ministerstvo tyto finančně náročné kroužky nepodporuje. Kraj proto přišel s dotací, aby posílil zájem dětí o techniku a řemesla a aby jejich dovednosti rozvíjel,“ řekl náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny a dodal, že podpora technicky zaměřených kroužků a zvýšení zájmu o studium techniky a řemesla na středních školách patří ke krajským prioritám.

Kromě této novinky pro střediska volného času Moravskoslezský kraj stejně jako vloni přispěje na miniprojekty mládeže, tedy iniciativy mládeže do 26 let. Podpora půjde také na vzdělávání osob se zdravotním postižením. Více podrobností a informací o vypsaných dotačních titulech je k dispozici na webových stránkách kraje v sekci „Dotace“.

frame-scrollup