Zpráva

Kraj pokračuje v podpoře technického vzdělávání

9. října 2018

Nový projekt Moravskoslezského kraje „OKAP“ zvýší úroveň i atraktivnost výuky ve školách. Se začátkem školního roku odstartoval projekt Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání (OKAP). Je zaměřený na podporu vzdělávání žáků v technických oborech, zejména strojírenských a elektrotechnických. Kromě středních škol se do projektu zapojí i základní a mateřské školy.

 „Je to jeden z nejvýznamnějších projektů za poslední léta. Věřím, že se nám díky němu podaří zvýšit uplatnitelnost absolventů středních škol na trhu práce. Součástí projektu OKAP je kromě modernizace učeben a dílen také velký důraz na profesní růst pedagogů. Důležité ale bude, aby se pak podařilo získané zkušenosti a dovednosti pedagogů přenést i na žáky,“ uvedl náměstek hejtmana kraje pro školství Stanislav Folwarczny a dodal, že projekt OKAP má také zásadně rozvíjet spolupráci škol se zaměstnavateli. „Propojení s praxí  umožní žákům odborných škol kontakt s reálným prostředím a reálným provozem. Ideálně si budou moci už během studia najít pracovní místo,“ vysvětlil výhody zavedení prvků duálního vzdělávání náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny.

Kromě 13 středních škol jsou v projektu zapojeni i další partneři, jako Dolní oblast Vítkovice - Svět techniky, Mensa České republiky, Ostravská univerzita, Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum (KVIC) nebo například ZOO Ostrava. „Součástí projektu je i rozvíjení spolupráce středních odborných škol se základními a mateřskými školami. Děti budou například navštěvovat odborné učebny, laboratoře nebo dílny ve středních školách. Ti nejmenší si pohrají, větší si třeba něco vyrobí, vyzkouší si nějaké pokusy a dozví se, jaké obory se ve středních školách vyučují. Tato zkušenost jim třeba jednou pomůže v rozhodování, kam si v deváté třídě podají přihlášku,“ řekl náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny.

Možnost zapojit se do projektu mají všechny mateřské, základní a střední školy v kraji. Svět techniky pro ně připravil přírodovědné vzdělávací programy a aktivity pro biologicko-chemické a fyzikální laboratoře. Ve spolupráci s Moravskoslezským krajským šachovým svazem bude na školách otevřeno více než 60 šachových kroužků. Žáci budou mít možnost navštěvovat i další aktivity, které budou rozvíjet jejich zejména technické dovednosti. Například kroužky robotiky, práce se soustruhem nebo s 3D tiskárnou a další. Na Ostravské univerzitě budou probíhat kurzy chemie pro pedagogy základních a středních škol. Pedagogové budou moci rozšířit i své praktické zručnosti, a to v kurzech svařování nebo například automechaniky.

Pro pedagogy má KVIC připraveny vzdělávací kurzy zaměřené na čtenářskou a matematickou gramotnost, odborné vzdělávání i polytechniku. „Pedagogové budou také vyškoleni, aby mohla při školách vzniknout centra kariérového poradenství. Díky nim se žáci lépe zorientují v možnostech výběru středních škol. Vyškolený poradce bude s dětmi pracovat, motivovat je ve výuce, pomůže jim také najít vhodný studijní obor,“ doplnil náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny.

Rozpočet projektu OKAP je téměř 200 milionů korun, realizace bude probíhat do června 2021. Z 85% je financování zajištěno z evropských peněz, 10% jde ze státního rozpočtu, kraj se spolupodílí pěti procenty.

frame-scrollup