Zpráva

Krajská konference k prevenci rizikového chování

Moravskoslezský kraj pravidelně realizuje odborné konference k prevenci rizikového chování, které jsou určené zejména pro poradenské pracovníky školy - školní metodiky prevence, školní psychology či školní speciální pedagogy. Kromě odborných přednášek na konferencích oceňujeme školy za jejich preventivní aktivity, které realizují ve svých školách.

Od roku 2011 jsme zpřístupnili prezentace lektorů, kteří v daném roce vystoupili.

frame-scrollup