Zpráva

Krajská škola z Frýdku-Místku usiluje o získání titulu „Světová škola”

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se v tomto školním roce zapojila do projektu „Dědečku, babičko, pojďte s námi do školy”, který umožní žákům porozumět světu a jeho aktuálním tématům. Tento projekt se konkrétně zaměřuje na odbourávání mezigeneračních propastí, předsudků a postojů juniorů k seniorům, lidská práva a právo seniorů na důstojný život. Základní filozofií je podpora vzdělávání a přípravy žáků na reálný život v globalizovaném světě, přičemž je dodržována metodologie tří kroků: uč se – zjišťuj – jednej. Základem snahy o získání prestižního titulu „Světová škola” jsou aktivní žáci s podporou svých pedagogů.

V rámci tohoto projektu žáci připravili společně s učiteli již druhé setkání s aktivními členy městské organizace Senioři ČR. Na základě dlouhodobé spolupráce se organizace stala strategickým partnerem v rámci projektu Světová škola. Jarní tvořivé dílny byly cíleny na vzájemnou spolupráci a setkávání mladých lidí se starší generací při kreativních činnostech. Společné činnosti přispěly k navázání přátelství a vzájemnému obohacení.


3. dubna 2019
frame-scrollup