Zpráva

Krajská stipendia

Kromě trvalé finanční podpory zaměřené na zlepšování kvality výuky technických oborů a řemesel cestou modernizace nebo budování nových odborných učeben, laboratoří a dílen a prohlubování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, poskytuje Moravskoslezský kraj rovněž přímou finanční podporu žákům studujícím řemeslné a technické obory, jejichž absolventi v regionu chybí nejvíce.

Udělování stipendií z krajského rozpočtu bylo zahájeno od školního roku 2017/2018. Seznam podporovaných oborů vzdělání a podmínky finanční podpory žákům vzdělávajícím se ve středních školách zřizovaných Moravskoslezským krajem platné od školního roku 2020/2021 byly schváleny 27. 8. 2019 Radou Moravskoslezského kraje.

frame-scrollup