Zpráva

Krajská stipendia

Kromě trvalé finanční podpory zaměřené na zlepšování kvality výuky technických oborů a řemesel cestou modernizace nebo budování nových odborných učeben, laboratoří a dílen a prohlubování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, poskytuje Moravskoslezský kraj rovněž přímou finanční podporu žákům studujícím řemeslné a technické obory, jejichž absolventi v regionu chybí nejvíce.

Krajskými stipendii podporované obory vzdělání a podmínky finanční podpory jednotlivým žákům vzdělávajícím se ve středních školách zřizovaných Moravskoslezským krajem byly schváleny 25. 4. 2017 Radou Moravskoslezského kraje, udělování stipendií z krajského rozpočtu bylo zahájeno od školního roku 2017/2018 počínaje 1. ročníkem.

Krajské stipendium se skládá z motivačníprospěchové složky.

frame-scrollup