Zpráva

Krajská stipendia ve školním roce 2019/2020

Krajské stipendium se skládá z motivačníprospěchové složky:

 • Motivační stipendium se poskytuje měsíčně ve výši 1 000 Kč nebo 500 Kč, a to bez ohledu na studijní výsledky žáka.
 • Prospěchové stipendium se poskytuje ve výši 3 000 Kč, 2 000 Kč nebo 1 000 Kč pololetně a je odstupňovaně vázáno na dosahované studijní výsledky.

Krajské stipendium tak může dosáhnout celkové výše až 16 000 Kč ročně.

Podmínky pro získání motivační složky stipendia:

 • žák je v období, za nějž se posuzuje vznik jeho práva na stipendium a současně ke dni vyplacení stipendia, žákem školy a vzdělává se v podporovaném oboru vzdělání
 • žák nesmí závažněji porušit školní řád; konkrétně nesmí být potrestán ředitelskou důtkou, podmíněným vyloučením nebo vyloučením ze školy
 • žák nemá za posuzované období žádnou neomluvenou absenci

Přehled podpořených oborů vzdělání:

Motivační stipendium 1000 Kč měsíčně

Učební obory: Pokrývač, Klempíř, Kominík, Řezník-uzenář, Malíř a lakýrník, Montér suchých staveb

Motivační stipendium 500 Kč měsíčně

Učební obory: Nástrojař, Elektrikář, Tesař, Zedník, Pekař, Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Maturitní obory: Mechanik strojů a zařízení, Mechanik seřizovač, Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

Tři úrovně prospěchové složky stipendií

1 000 Kč/1 pololetí – podmínky pro získání stipendia:

 • žák v daném pololetí prospěl
 • žák je hodnocen v odborném výcviku na vysvědčení nejhůře stupněm dobrý

2 000 Kč/1 pololetí – podmínky pro získání stipendia:

 • žák v daném pololetí prospěl s průměrem známek na vysvědčení maximálně 2,4 v oborech vzdělání s výučním listem a 2,0 v oborech vzdělání s maturitní zkouškou
 • žák je hodnocen v odborném výcviku na vysvědčení nejhůře stupněm chvalitebný

3 000 Kč/1 pololetí – podmínky pro získání stipendia:

 • žák v daném pololetí prospěl s vyznamenáním
 • žák je hodnocen v odborném výcviku na vysvědčení stupněm výborný

Způsob vyplácení krajských stipendií

Krajská stipendia vyplácejí přímo střední školy. Bližší informace o způsobu vyplácení stipendií poskytne konkrétní střední škola.

Přehled škol zřizovaných Moravskoslezským krajem, poskytujících krajská stipendia:

Detailní informace o školách a přijímacím řízení do podpořených oborů vzdělání jsou k dispozici například v seznamu škol a školských zařízení MSK, případně na http://www.infoabsolvent.cz.

frame-scrollup