Zpráva

Kurzy základního vzdělání

Pro osoby, které nezískaly základní vzdělání, organizují kurzy pro získání základního vzdělání:

frame-scrollup