Zpráva

Letní škola koordinátorů EVVO Moravskoslezského kraje

4. září 2017

V Moravskoslezském kraji se již počtvrté uskutečnilo setkání koordinátorů environmentální výchovy (EV) v prostředí Oderských vrchů. Program a místo letní školy si koordinátoři environmentální výchovy určili sami na lednovém Setkání koordinátorů EV, a na konci letních prázdnin proběhla vlastní realizace.

Hlavní idea tohoto setkání vychází z projektu Učíme se navzájem, jenž od roku 2014 finančně podporuje Moravskoslezský kraj. Obě akce cíleně naplňují Dlouhodobý záměr vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje. Organizace letní školy se chopila Albrechtova střední škola, příspěvková organizace z Českého Těšína.

„Kromě přednášek a prezentací si účastníci užili i terénních praktik a exkurzí, odpovídající letošnímu motu Voda architekt v krajině. Ve svých příspěvkách se učitelé podělili i o své vlastní zkušenosti, které získali během školního roku na školách v oblasti udržitelného rozvoje,“ říká koordinátorka a hlavní organizátorka akce Pavla Tomisová.

Letošní ročník letní školy dostal punc mezinárodního rozměru tím, že na setkání zavítala tutorka Anasiia Tománek z Petrohradu, která zdůraznila mezinárodní spolupráci v řešení v oblasti vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Současně vyzvedla důležitost výuky jazyků a představila unikátní jazykový program, který letos aplikuje na středních školách v České republice. „Věřím, že letní škola koordinátorů EV se opravdu vydařila. V závěru setkání již padaly návrhy programu dalšího ročníku,“ dodává organizátorka Pavla Tomisová.

frame-scrollup