Zpráva

Letošním středoškolákům jde lépe čeština, v matematice se oproti loňsku zhoršili

3. září 2018

Největší zájem je stále mezi budoucími středoškoláky o gymnázia. Na druhém místě jsou obory s technickým zaměřením, v této oblasti nejvíc táhne obor Informační technologie.

Na 81 středních školách zřizovaných Moravskoslezským krajem se do maturitních oborů konaly jednotné přijímací zkoušky organizace CERMAT. V meziročním srovnání žáci dosáhli v českém jazyce lepších výsledků než v minulém roce. Letos byli v průměru úspěšní na 63,9 %, vloni to bylo 61,4 %. V matematice byl rozdíl markantnější, dokonce o více než 11%. Z loňských 49,3 % se letos deváťáci zhoršili na 38,1 %. Nejhorších výsledků dosáhli uchazeči v nástavbových oborech a v oborech středních odborných učilišť.

„V kraji máme ale také výrazně nadané žáky. V přijímacích zkouškách na střední školy dosáhli někteří uchazeči i maximálního počtu bodů. V českém jazyce jich bylo celkem 18, v matematice jeden budoucí středoškolák. Výjimečného výsledku dosáhl uchazeč, který získal dohromady 99 bodů, ztratil tedy jeden jediný bod. Nastoupil ke studiu na Wichterlově gymnáziu v Ostravě. Nejen jemu, ale i všem ostatním přeji pohodový školní rok a co nejlepší výsledky ve studiu,“ uzavřel náměstek hejtmana kraje pro školství Stanislav Folwarczny.

frame-scrollup