Zpráva

MACHŘI ROKU 2019 jsou z Ostravy a Opavy!

17. září 2019 se na Palackého náměstí v Praze uskutečnilo 12. celostátní setkání učňovské mládeže a soutěž o titul Machři roku, ve které soutěžilo na 60 týmů z celé České republiky.

Soutěž byla vyhlášena pro obory Elektrikář, Strojní mechanik a Truhlář. Pořadatelem a manažerem byl projekt iniciativy Česká Hlava, akce byla zorganizována jako exteriérová soutěž přístupná veřejnosti, s doprovodnými programy a moderováním.

V soutěži elektrikářů se na 1. místě umístilo družstvo ve složení Matěj Kubejka a Martin Maixner z organizace Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj.

Soutěžní úloha spočívala v zapojení rozvaděče pro ovládání inteligentní elektroinstalace, dle zadání schématu, a naprogramování komponentů pomocí mobilního telefonu. Jednalo se o zapojení rozvaděče pro spínání tří světelných obvodů řízených aktory, které byly ovládány pomocí bezdrátové komunikace spínači.

O kvalitě vzdělávání ve vítězné škole nepochybně svědčí také umístění žáků školy v této soutěži na 2. místě v roce 2018 a na 3. místě v roce 2017.

V soutěži strojních mechaniků se na výborném 3. místě umístilo družstvo ve složení Dominik Vašenda a Jan Čech z organizace Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je rovněž Moravskoslezský kraj.

Také žáci této školy dosahují v odborných řemeslných soutěžích trvale vynikajících výsledků.


27. září 2019
frame-scrollup