Zpráva

Matiční gymnázium reprezentovalo kraj v dalekém Vietnamu

6. listopadu 2019

Matiční gymnázium již řadu let rozvíjí systém velmi zajímavých vzdělávacích mezinárodních aktivit. Aktuálně se škole podařilo na základě podepsaného memoranda o dlouhodobé programové spolupráci mezi školou a ve světovém měřítku velmi prestižní vietnamskou univerzitou Ton Duc Thang University realizovat studijní pobyt žáků na této univerzitě.

V říjnu se 19 žáků gymnázia zúčastnilo „Expedice Vietnam 2019“. Partnerská univerzita představuje jednu z nejmodernějších a nejdynamičtěji se rozvíjejících univerzit, a to nejen v asijském, ale celosvětovém kontextu. Vybavení učeben, laboratoří, studoven, ale i veškeré další zázemí (bazény, fotbalová a tenisová hřiště, haly pro bojová umění atd.) spíše připomínají náhled do dosti odvážné technologické budoucnosti, než běžnou realitu, kterou bychom očekávali. Mezinárodní prestiž univerzitě dodávají nejen špičkoví vietnamští vědečtí pracovníci, ale také mnoho desítek vědeckých specialistů z celého světa (již nyní k nim patří i profesoři z ČR, s kterými měli žáci příležitost také se setkat).

Je velmi povzbudivé, že žáci se rozhodně v tomto konkurenčně náročném prostředí neztratili. Především úroveň jejich angličtiny byla nesmírně pozitivně hodnocena a o metodiku výuky tohoto předmětu projevil vietnamský partner mimořádný zájem a vedle matematiky a přírodovědných oborů je to tedy další oblast, ve které budou partneři již v příštím roce dále aktivně spolupracovat.

Primárním cílem bylo navázat konkrétní pracovní spolupráci s vybraným vietnamským gymnáziem TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN DU, což se podařilo. S novým partnerem bylo na místě podepsáno memorandum o spolupráci s cílem metodické a metodologické spolupráce v klíčových předmětech – AJ, M, F, Bi, CH.

Vedle oficiálního programu, jehož základem byly semináře vietnamského jazyka, prezentace jednotlivých fakult, kultury, historie a životního stylu současného moderního Vietnamu, byl program expedice nesmírně bohatý i v rovině doplňkové. Delta Mekongu, pověstné saigonské tunely z doby vietnamské války, návštěva muzea jedné z nejslavnějších porcelánek na světě a samozřejmě ochutnávky i těch nejzvláštnějších vietnamských jídel. Nesmírným dobrodružstvím je již samotné město Ho CHi Minh, které se svými oficiálními 10 miliony obyvatel představuje pro Evropana skutečný a jen těžko představitelný a uchopitelný labyrint.

frame-scrollup