Zpráva

Metodické příručky a publikace EVVO

Metodické příručky

„Environmentálna výchova ako priestor pre rozvoj intelektovo nadaných žiakov“.

Příručka vyšla v rámci programu Partnerství Comenius Regio, na který Moravskoslezksý kraj získal finanční prostředky ve výši 435 tis. Kč. Mezinárodní projekt nesl název ENVITALENT

Cílem projektu byl směřován ke spolupráci se Slovenskou republikou. Byla realizována pracovní jednání s představiteli partnerských škol a neziskových organizací, připravovala se kriteria pro zavedení nového typu oceňování talentovaných žáků.

Příručka je zaměřena na diagnostiku nadání a talentu v kontextu environmentální problematiky jako součásti přírodovědného vzdělávání a nové nástroje péče o talenty.

Projekt byl ukončen v srpnu 2015.

Publikace

Publikace  Svět, který chceme, určená pro vzdělávání na základních a středních školách, představuje program rozvoje světa na příštích patnáct let – tzv. Agendu 2030 a Cíle udržitelného rozvoje (známé pod anglickou zkratkou SDGs). Sedmnáct konkrétních cílů mezinárodního společenství přibližuje ve světle statistických údajů popisujících současnou situaci. Publikace obsahuje i rozcestník informačních zdrojů k udržitelnému rozvoji.

Knížku Svět, který chceme o SDGs doplňuje šestiminutový animovaný film Největší lekce pro svět s českými titulky..

Učebnice

V Olomouckém kraji byl realizován projekt ELUC, který se zabýval zájmem o přírodovědné a technické obory, o které je na trhu práce zájem. Vznikly velmi zajímavé elektronické učebnice, které mají ambice usnadit práci učitelům i žákům pro udržení tempa s inovačními technologiemi.  Zveřejněné elektronické učebnice Olomouckého kraje mohou využívat dle svých potřeb všechny střední školy z České republiky. V elektronických učebnicích jsou výuková témata řazená samostatně, ne dle jednotlivých ročníků a to z důvodu, že se probíraná témata vzhledem k ŠVP jednotlivých škol mohou ročníkově lišit. V učebnici BIOLOGIE, je zařazeno důležité téma dnešní doby, kterým je  EKOLOGIE. Zde se zájemci o vzdělávání mohou více dozvědět, co vlastně tento populární výraz znamená a jak s ním dále pracovat.

Environmentální výchova v kostce - prezentuje 5 cílů environmentální výchovy.

Pohádky

Pro naše nejmenší vydal Moravskoslezský kraj útlou knížku Myšky od placatého kamene (formát pdf, velikost 6 MB), určenou dětem, které se připravují do školy nebo jsou již žáky prvního stupně základní školy. Kniha může být i pomocníkem pro rodiče či prarodiče. Myšky od placatého kamene odpoví na mnoho všetečných otázek, které vám kladou vaše ratolesti. Obrázky v knize ilustrovaly děti pro děti a samotné příběhy jsou napsány bývalou paní učitelkou a byla by škoda, kdyby zůstaly uzavřeny v šuplíku.

frame-scrollup