Zpráva

Mezinárodní spolupráce speciální školy z Frýdku-Místku

1. listopadu 2019

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se sídlem na ulici Pionýrů 2352 se dlouhodobě aktivně věnuje mezinárodní spolupráci se školami v ostatních zemích Evropské unie i mimo ni a realizuje v této oblasti celou řadu aktivit.

V roce 2019 škola ukončila realizaci tříletého projektu mezinárodní spolupráce, který byl realizován v rámci programu Erasmus +. V tomto projektu škola spolupracovala s osmi zahraničními školami, mimo jiné také se školou Maxmilian – Kolbe Schule z německého Scheuerfeldu.

Již několik let je tato frýdecká škola rovněž partnerem Evropských dnů handicapu, které každoročně pořádá asociace Trigon v prvním říjnovém týdnu v Ostravě. Letošní 27. ročník Evropských dnů handicapu byl věnován tématu inkluze.

Součinnost školy s asociací Trigon v tomto roce spočívala ve spolupráci při organizaci zahraniční návštěvy dvou pedagogů z partnerské speciální školy z německého Scheuerfeldu a zajištění části programu. Paní Gabriela Brings prezentovala proces inkluze v Německu na mezinárodní konferenci Evropských dnů handicapu, která v letošním roce nesla název: „Je inkluzivní prostředí nastaveno pro všechny děti?“. Hosté z Německa se zúčastnili také workshopu, který byl zaměřen na zvládání agresivity u dětí a dospívající mládeže a dále slavnostního večera Křišťálový kamínek, který se konal v areálu Dolních Vítkovic – Brick hausu.

V rámci programu si hosté z Německa prohlédli všechny součásti Střední školy, Základní školy a Mateřské školy ve Frýdku-Místku a zúčastnili se ekologického výletu na Soláň. Společně se žáky Praktické školy dvouleté byli součástí badatelského týmu. Dále byl pro hosty z partnerské školy připraven bohatý doprovodný program – prohlídka oblasti Dolních Vítkovic s průvodcem, návštěva vyhlídkové věže Nové radnice v Ostravě, komentovaná prohlídka Baziliky Navštívení Panny Marie ve Frýdku-Místku, návštěva rodného domu Sigmunda Freuda v Příboře a prohlídka výstavních prostor Návštěvnického centra v Novém Jičíně.

Na závěr návštěvy německých pedagogů vedení školy navrhlo navázat bilaterální spolupráci se speciální školou v Scheuerfeldu, která byla vedením německé školy v tomto týdnu přijata. Tímto nastává nová etapa rozvoje vzájemných vztahů mezi českou a německou školou.

frame-scrollup