Zpráva

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výběrové řízení na šest pozic v rámci systému Evropských škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výběrové řízení na pozice:

  • čtyř učitelů/učitelek primárního cyklu v české sekci Evropské školy Brusel III
  • učitele/učitelky angličtiny jako druhého/třetího/čtvrtého jazyka pro sekundární cyklus Evropské školy Brusel III
  • učitele/učitelky mateřské školy české sekce Evropské školy Lucemburk II

Bližší informace jsou k dispozici na webové stránce www.msmt.cz pod sekcí: EU a zahraničí/Studium v zahraničí/Evropské školy.


web: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/evropske-skoly
9. ledna 2020
frame-scrollup