Zpráva

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výběrové řízení na další pozici v rámci systému Evropských škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce a Českou školní inspekcí vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

  • učitele/učitelky předmětu český jazyk a literatura pro sekundární cyklus Evropské školy Brusel III

Bližší informace jsou k dispozici na webové stránce www.msmt.cz pod sekcí: EU a zahraničí/Studium v zahraničí/Evropské školy


web: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyberove-rizeni-na-pozici-ucitele-ucitelky-predmetu-cesky
14. května 2019
frame-scrollup