Zpráva

Moravskoslezský kraj od příštího školního roku vyzkouší duální systém vzdělávání

3. října 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podepsalo se Svazem průmyslu a dopravy a Krajským úřadem MSK společné „Memorandum o podpoře pilotního ověření duálního vzdělávání v Moravskoslezském kraji“. Jeho cílem je zajistit absolventům škol lepší uplatnitelnost na trhu práce.

„Ministerstvo školství systematicky podporuje odborné a technické vzdělávání i spolupráci škol a konkrétních firem. Jsem rád, že dosavadní spolupráci mezi ministerstvem a zaměstnavateli posouváme podepsáním memoranda v Moravskoslezském kraji na vyšší úroveň. Konkrétní firmy budou spolupracovat s konkrétními školami a výsledky tohoto projektu budeme moci využít i v dalších krajích při podpoře prvků duálního vzdělávání,“ řekl ministr školství Stanislav Štech s tím, že ministerstvo podpoří spolupráci zejména metodickou podporou v oblasti odborné přípravy žáků přímo ve školách.

Podstatou duálního vzdělávání je, aby zaměstnavatelé a školy spolu zajišťovali vzdělávání a ověřování všech technických kompetencí, a to buď u zaměstnavatele za účasti školy, nebo ve škole za účasti zaměstnavatele. Na pilotním projektu duálního vzdělávání pracuje Svaz průmyslu a dopravy v ČR s vybranými školami a firmami z Moravskoslezského kraje. Studenti, kteří nastoupí do vybraných škol v září 2018, vyzkouší tento systém jako první. Do pilotního projektu se zapojí čtyři technicky zaměřené školy (Střední škola elektrotechnická Ostrava, Vítkovická střední průmyslová škola, SPŠ Kopřivnice, SPŠ Frenštát p. R.) a stejný počet firem z regionu (ArcelorMittal Ostrava, Brose Kopřivnice, Varroc Lighting Systems Nový Jičín, Vítkovice Machinery Group).

Propojení škol s praxí vítá i první viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj: „Každý z nás by měl chtít dětem nabídnout to nejlepší. Jsem přesvědčen, že pro budoucí generace je důležitá právě podpora v oblasti technického vzdělávání. Námi podporované programy mají za cíl přinést daleko větší propojení studentů se skutečnou praxí. Ti, kteří se budou ve škole snažit, dostanou odměnu v podobě stipendií či atraktivních stáží a pracovních nabídek.“

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák uvedl, že prozatím neexistuje legislativa, která by kompetence související s duálním vzděláváním přidělila školám nebo firmám. „Připravili jsme pilotní projekt, na němž chceme ukázat, že to jde a věřím, že do budoucna se nám tyto věci podaří systematizovat i legislativně.“ Podle něj by praktická výuka měla začínat už od prvního ročníku, přestože pro firmy to bude znamenat určité náklady na vybavení. „Víme, že ve školství nejsou peníze, a tím, že do toho systémově budeme integrovat firemní sféru, tak v podstatě do toho vtahujeme i ty firemní peníze, tedy soukromé zdroje,“ řekl Vondrák.

„Zapojení firem do odborného vzdělávání má na uplatnění absolventů zásadní vliv. Proto potřebujeme více peněz do odborného školství,“ doplnil hejtmanův náměstek Stanislav Folwarczny, který má ve své gesci oblast školství.

Memorandum o duálním vzdělávání přináší novou formu spolupráce mezi školami a firmami v regionu, která by měla výrazným způsobem pomoci s uplatněním absolventů i nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců. Podepsáno bylo v rámci konference Uplatnitelnost a podpora technického vzdělávání inovativními metodami, kterou uspořádal Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj společně s MS paktem zaměstnanosti.

„Model velmi podobný duálnímu vzdělávání u nás v podstatě fungoval do začátku devadesátých let. Proto se některé firmy rozhodly zřídit si vlastní školu, například Třinecké železárny, Škoda auto a další, jiné postupně přicházejí na výhody duálního systému,“ uvedl vládní zmocněnec Jiří Cienciala, čestný člen Svazu průmyslu a obchodu ČR.

V případě úspěchu by se měl projekt duálního vzdělávání rozšířit také do dalších krajů v České republice.

frame-scrollup