Zpráva

Moravskoslezský kraj posílí podporu sportovců

14. června 2018

Sportovci z Moravskoslezského kraje se mohou těšit na intenzivnější podporu. Ta se bude týkat činnosti tělovýchovných a tělocvičných jednot, sportovních klubů a sportovních příspěvkových organizací měst a obcí, které působí v regionu.  Kraj v této souvislosti podepíše memorandum o spolupráci s Českou unií sportu. Ve čtvrtek 14. června 2018 o tom rozhodli krajští zastupitelé.

Česká unie sportu zajistí dotační program pro sportovní organizace v Moravskoslezském kraji a vytvoří sportovní informační systém pro samosprávy. „Nově navržený způsob finanční podpory založený na členské základně v informačním systému vnímám jako transparentnější, objektivnější, pro organizace předvídatelnější a ověřitelný v systému. Těší mě, že tak bude v rámci celoroční sportovní činnosti příležitost podpořit několikanásobně více organizací, než doposud,“ řekl náměstek hejtmana pro sport Stanislav Folwarczny.

Administraci dotačního programu bude ve všech okresech našeho kraje zajišťovat prostřednictvím svých regionálních pracovišť Česká unie sportu, která už má s tímto systémem podpory zkušenosti a plní pro sportovní organizace roli servisního centra. Po schválení memoranda vyhlásí Česká unie sportu dotační program a na základě doručených žádostí předloží kraji do konce roku 2018 seznam subjektů navržených k podpoře. Dotace bude moci být poskytnuta maximálně do výše 60 % celoročních výdajů sportovní organizace a bude maximálně 100 tisíc korun pro jednoho žadatele.

„Uzavřením memoranda se Moravskoslezský kraj zaváže v rozpočtu pro rok 2019 zajistit až 30 milionů korun na podporu výše uvedených aktivit v regionu,“ dodal náměstek Stanislav Folwarczny.


14. června 2018
frame-scrollup