Zpráva

Moravskoslezský kraj zvyšuje úroveň vzdělávání v regionu

Vedení kraje si v oblasti školství stanovilo pro rok 2018 jasné cíle. Posílit zájem o řemeslné a přírodovědné obory, zlepšit úroveň jazykového vzdělávání, novým moderním vybavením zvýšit kvalitu výuky nebo například pokračovat v investicích do školských budov. Všechny plány se podařilo úspěšně uskutečnit.

„Příjemně nás překvapily výsledky propagační kampaně Řemeslo má respekt a zavedení krajských stipendií. Jejich cílem bylo motivovat žáky 9. tříd a jejich rodiče, aby se při výběru střední školy rozhodli pro řemeslo. A podařilo se, meziročně se o vybrané obory zvýšil zájem o více než pětinu. Díky tomu se například otevřel obor klempíř, který se v předchozím roce pro nezájem nevyučoval, také se zdvojnásobil počet přihlášených do oborů řezník nebo pokrývač,“ uvedl náměstek hejtmana kraje pro školství Stanislav Folwarczny a shrnul také dopad krajských stipendií. „Prokazatelně se zlepšily výsledky a také docházka žáků studujících vybrané řemeslné a technické obory. Přímá finanční podpora se tedy osvědčila a budeme s ní pokračovat i v roce 2019,“ řekl náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny s tím, že kraj také naváže na propagační kampaň Řemeslo  má respekt.

„Od září 2019 se v krajských středních školách otevřou nové obory vzdělání. Například v Českém Těšíně, doufám, zaujme nový obor sladovník- pivovarník, který se začne vyučovat v Albrechtově střední škole. V Hotelové škole ve Frenštátu pod Radhoštěm se budou moci žáci hlásit na cestovní ruch, který nahradí obor gastronomie. V regionu také přibude jedno osmileté gymnázium, nabídne ho Gymnázium a Střední odborná škola ve Frýdku-Místku,“ vyjmenoval náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny.

V roce 2018 Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu investoval do školských budov více než 100 milionů korun. „Za zásadní považuji zahájení modernizace Školního statku v Opavě, díky které budou mít žáci a pedagogové k dispozici moderní zázemí odpovídající podmínkám 21. století,“ řekl náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny a doplnil, že celkově bude celý projekt stát 200 milionů. Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu také vyčlenil prostředky na opravy historických fasád Gymnázia v Krnově a Gymnázia Petra Bezruče ve Frýdku- Místku. Kraj se také zaměřuje na energetické úspory školských budov. V letech 2018 a 2019 půjde na 16 projektů celkem 300 milionů korun.

Moravskoslezskému kraji se daří získávat významnou podporu z Evropské unie. „V roce 2018 jsme z evropských zdrojů mohli zrealizovat celkem 11 investičních projektů. Do desítek škol zřizovaných krajem bylo přerozděleno celkem 250 milionů korun. Peníze šly na laboratoře technických zaměření, laboratoře virtuální reality, elektrolaboratoře nebo na modernizaci výuky svařování. Také byla podpořena výuka CNC programování nebo výuka pro Průmysl 4.0. Evropské peníze podpořily i digitální a jazykové vzdělávání,“ vyjmenoval náměstek hejtmana kraje pro školství Stanislav Folwarczny a dodal, že evropské peníze umožnily i výstavbu nových dílen pro obor Opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál. Za 50 milionů korun získá škola nové dílny, také kovárnu, prostor pro garážování vozidel autoškoly, sociální zázemí nebo moderní vybavení pro výuku.

„Za velmi důležité považujeme i jazykové vzdělávání. Kraj se snaží získat do výuky rodilé mluvčí, přispěli jsme také na jazykové kurzy pro české učitele, kdy jich přes tři desítky absolvovaly dvoutýdenní intenzívní kurz angličtiny přímo v Anglii. Výuku anglického jazyka podporuje i projekt ve zdravotnických školách a také projekt Yes, I do! zaměřený na strojírenské obory. Kromě angličtiny jsou samozřejmě důležité i ostatní světové jazyky, takže jsme na jazykové kurzy vyslali žáky do Francie, Německa a do Španělska,“ řekl náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny s tím, že ve všech vyjmenovaných aktivitách bude Moravskoslezský kraj pokračovat i v roce 2019.

„Co se týče investic v roce 2019, do školských budov půjdou minimálně stejné prostředky jako v roce minulém. Dokončíme novou tělocvičnu Gymnázia Josefa Božka v Českém Těšíně, zahájíme výstavbu nových dílen ve Střední odborné škole ve Frýdku-Místku. Krajský rozpočet pro rok 2019 také počítá s investicemi v celkové výši 32 milionů korun na podporu technických a řemeslných oborů. Dalších 10 milionů z evropských zdrojů využijeme na specializované laboratoře ve Střední průmyslové škole chemické akademika Heyrovského v Ostravě. Podpoříme také například moderní metody pěstování rostlin nebo přírodní vědy v technických oborech,“ uzavřel náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny.


8. ledna 2019
frame-scrollup