Zpráva

Možnosti řešení školních zájezdů

Dnem 24. 4. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 185/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na odvětví cestovního ruchu (dále jen „zákon“). Tímto zákonem se cestovním kancelářím (dále jen „pořadatel“) dává možnost využít ochranné doby (do 31. srpna 2021), po kterou cestovní kanceláře mohou namísto vracení peněz za zájezdy zrušené z důvodu pandemie vydávat svým zákazníkům poukazy na zájezd, na jejichž základě pak bude možné čerpat náhradní zájezd. Právní úprava se vztahuje na zájezdy, které se měly nebo mají uskutečnit v termínu od 20. února 2020 do 31. srpna 2020. Zákonem je některým skupinám zákazníků dána možnost vrátit poukaz na zájezd pořadateli, a jednostranným prohlášením tak ukončit běh ochranné doby, čímž zákazníkům opět vznikne nárok na vrácení plateb za původní zrušený zájezd v penězích. Do této skupiny zákazníků rovněž spadají školy a školská zařízení, které jsou zapsány do rejstříku škol a školských zařízení.


web: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/moznosti-reseni-skolnich-zajezdu-v-soucasne-situaci
4. května 2020
frame-scrollup