Zpráva

Nabídka Studia pro ředitele škol a školských zařízení

23. října 2019

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace (KVIC) již mnoho let pravidelně nabízí vedoucím pracovníkům možnost získat kvalifikaci pro funkci ředitele školy nebo školského zařízení, obvykle v Opavě. Aby byla zachována co nejširší územní dostupnost pro zájemce, je nabídka rozšířena i na Nový Jičín.

V únoru 2020 se otevírá 22. skupina tohoto kvalifikačního studia a k dispozici jsou poslední volná místa. Studium je akreditováno MŠMT, č. j. 968/2017-1-105.

Více informací a možnost přihlášení naleznete pod odkazem „Studium pro ředitele škol a školských zařízení v Novém Jičíně“.

KVIC je organizace zřizovaná krajem a patří mezi největší poskytovatele dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v kraji. Informace o nabídce dalších vzdělávacích akcí naleznete na stránkách www.kvic.cz.

frame-scrollup