Zpráva

Najít kvalitního řemeslníka je problém, kraj našel cestu, jak situaci změnit

Moravskoslezský kraj spustil kampaň „Řemeslo má respekt“, která bude motivovat žáky, aby se hlásili na řemeslné obory. Nedostatek kvalifikovaných a kvalitních řemeslníků region trápí dlouhodobě a nová kampaň má změnit přístup nejen dětí, ale i jejich rodičů k výběru střední školy. Jednou z motivací jsou i stipendia, ročně mohou učni vybraných škol získat až 16 tisíc korun.

Cílem propagační kampaně je zvýšit prestiž řemesla tak, aby přihlášku na některý z učebních oborů žáci a hlavně jejich rodiče nepovažovali za selhání. „Vnímám to jako bolest dnešní ambiciózní doby. Je trendem hlásit na gymnázia nebo obory s maturitou také žáky, kteří prostě nejsou studijními typy. Děti se tak ve škole trápí a po jejím absolvování složitě hledají kvalitní uplatnění. Přitom by stačilo si s nohama na zemi vybrat řemeslo, které bude žáka bavit, ve kterém bude vynikat a které ho jednou velmi dobře uživí,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák a dodal, že v této souvislosti je heslo kampaně „Vystup z řady“ opravdu výstižné.

Prospěchová a motivační stipendia kraj uděluje od začátku tohoto školního roku. Mají žáky středních škol motivovat nejen k lepším studijním výsledkům, ale také k zodpovědnějšímu přístupu ke studiu. Dalším krokem, který má zvýšit zájem o učební obory, je právě kampaň „Řemeslo má respekt“, do které kraj vložil asi 2 mil. Kč. „Tyto prostředky kryjí výdaje na venkovní i online propagace. Vytvořili jsme webové stránky, facebookový profil „Řemeslo má respekt“, propagujeme kampaň i reklamou na Youtube, nebo třeba pomocí billboardů, kterých v kraji můžete vidět celkem 16. Věřím, že tímto způsobem zvýšíme počet přihlášek na učební obory a otevřeme celospolečenskou diskusi spojenou s budoucností kvalifikované řemeslné práce,“ řekl náměstek hejtmana pro školství Stanislav Folwarczny.

Průvodci na webových stránkách jsou animované postavičky, které jednotlivé obory reprezentují. K dispozici je přehled učebních oborů s interaktivní mapou podporovaných škol, propagační videa nebo také podmínky získání stipendií.

Přehled hlavních online propagačních kanálů:

  1. webová stránka
  2. propagační materiály a videa ke stažení
  3. Facebook
  4. Videa:
    https://www.youtube.com/watch?v=veJaknBVJ_k
    https://www.youtube.com/watch?v=CFwaS0AgCUw

6. února 2018
frame-scrollup