Zpráva

Nejdůležitější změny ve školní docházce od 18. listopadu 2020

V důsledku vývoje epidemiologické situace vláda rozhodla od 18. listopadu následovně, a to za přísné podmínky dodržení homogenity (jednotlivé třídy/skupiny se nijak neslučují ani jinak neprolínají):

Mateřské školy včetně speciálních

 • provoz jako doposud.

Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. Ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Základní školy a přípravné třídy

do výuky ve škole (prezenční výuka) se vrací při současném zákazu zpěvu a sportovních činností:

 • žáci přípravných tříd základní školy,
 • žáci 1. a 2. ročníků základních škol,
 • žáci 3. – 5. ročníku tzv. malotřídních škol za předpokladu, že jsou v tomto školním roce v jedné třídě s žáky 1. a 2. ročníku,
 • žáci škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
 • žáci škol zřízených při zdravotnických zařízeních,
 • individuální konzultace dle rozhodnutí ředitele (vždy pouze jeden žák a případně zákonný zástupce a jeden pedagogický pracovník),
 • provoz školní družiny tak, aby se nesetkávali žáci různých tříd,
 • provoz školních klubů ve školách při zdravotnickém zařízení.

Bližší pravidla vzdělávání jsou upřesněna na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Aktualitách.

Provoz určených škol probíhá beze změn.

Všechny osoby, tedy i žáci, mají povinnost nosit ve škole roušky.

Speciální školy včetně přípravného stupně ZŠ speciálních

do výuky ve škole se vrací při současném zákazu zpěvu a sportovních činností:

 • žáci speciálních základních škol a speciálních tříd (zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona),
 • žáci přípravného stupně základní školy speciální,
 • žáci oborů střední školy Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá,
 • provoz školní družiny a školního klubu tak, aby se nesetkávali žáci různých tříd.

Žáci a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. Bližší pravidla vzdělávání jsou upřesněna na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Aktualitách.

Střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy

nadále probíhá distanční výuka s výjimkou a při současném zákazu zpěvu a sportovních činností:

 • oboru Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá,
 • škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
 • škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti,
 • praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb.
 • individuální konzultace dle rozhodnutí ředitele (vždy pouze jeden žák/student a jeden pedagogický pracovník),

Všechny osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky.

Provoz jazykových a základních uměleckých škol je beze změn

 

Provoz zařízení školního stravování

probíhá podle pravidel služeb, které neslouží pro veřejnost. Ve školní jídelně se mohou za dodržení stávajících hygienických pravidel stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

Všechny osoby mají v prostorách školní jídelny povinnost nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Provoz školských zařízení

zůstává beze změn s výjimkou:

 • školních družin popsaných výše,
 • školních klubů popsaných výše,
 • domovů mládeže a internátů, kteří poskytují ubytování žákům a studentům
  • jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle krizového zákona,
  • kteří se účastní praktického vyučování
  • kteří vykonávají praktickou přípravu ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb,
  • speciálních škol/tříd (včetně žáků oborů vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá).

Všechny osoby pohybující se ve společných prostorách ubytovacích zařízení mají povinnost nosit roušky.


web: www.msmt.cz
12. listopadu 2020
frame-scrollup