Zpráva

Normativy pro soukromé školství 2019

Normativy neinvestičních výdajů na rok 2019 pro účely poskytování dotací soukromým školám a školským zařízením podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů.

frame-scrollup