Zpráva

Nová přírodní a výuková zahrada „U Floriánka“

Ve čtvrtek 19. září 2019 se uskutečnilo, za přítomnosti zástupkyň Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, města Kopřivnice a školské rady, slavnostní otevření nové přírodní a výukové zahrady „U Floriánka“ v Základní škole Floriána Bayera, Kopřivnice.

Slavnostní otevření zahrady zpestřilo po přestřižení pásky vystoupení žáků školy – kroužek flétniček a country tance. Poté si přítomní hosté a rodiče prohlédli jednotlivá vybudovaná stanoviště s ukázkami praktických činností prováděných žáky školy se zapojením přítomných rodičů, sourozenců a hostů.

Pro návštěvníky bylo připraveno netradiční „zahradní pohoštění“ ve formě bylinných čajů, šťáv, léčivých „rýmovníkových“ sirupů a dalšího občerstvení z domácí i lokální produkce. „Věříme, že na nové zahradě proběhnou ještě mnohá, stejně krásná setkávání se získáváním nových vědomostí, dovedností, postojů vzhledem k přírodě a životnímu prostředí, a že do této přírodní učebny budou všichni žáci i návštěvníci naší školy rádi chodit,“ řekla ředitelka školy Mgr. Vlasta Geryková.

Prostřednictvím vybudovaných netradičních stanovišť, kterými jsou např. hmatový chodník, logopedické výukové panely, bylinná spirála, kompostéry, vyvýšené záhony, ježkovník, broukoviště, montážní stůl pro pokusy a experimenty, naučné panely rostlin, živočichů, stromů a mnoho dalších, dojde k systematickému propojení teoretické výuky environmentálních témat uvnitř školy s konkrétními praktickými činnostmi prováděnými v prostorech školní zahrady. Zahrada bude rovněž sloužit žákům, pedagogům, rodičům školy, případně i žákům ostatních škol města a partnerských škol Moravskoslezského kraje ke společnému vzdělávání, praktickému pozorování přírodních zákonitostí v průběhu ročních období, k rozvoji vztahu žáků k přírodě, ochraně životního prostředí a environmentální udržitelnosti.

Zahrada byla vytvořena podle návrhu architektky Ing. Dany Václavíkové a hlavním zhotovitelem byla firma Hybaj z Nového Jičína. Budováním zahrady došlo také ke zvýšení motivace všech zúčastněných a k vytvoření spolupracujících týmů – žáci – pedagogové- rodiče – ostatní komunita.

Školní zahrada byla vybudována díky finanční dotaci Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 464 483 Kč a finanční podpoře Moravskoslezského kraje, zřizovatele školy, ve výši 81 967 Kč.


24. září 2019
frame-scrollup