Zpráva

Novela vyhlášky o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

Novela vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 13. října 2020 zveřejněna pod vyhláškou č. 405/2020 Sb. (Touto vyhláškou se mění dále také vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů.)

Novela je účinná od 15.10.2020

Úplné znění s vyznačením změn je dostupné na webových stránkách MŠMT.

Metodika k novele vyhlášky je dostupná na webových stránkách MŠMT.


15. října 2020
frame-scrollup