Zpráva

Obecné propozice Atletického čtyřboje žáků základních škol praktických a základních škol speciálních

Vyhlašovatel: MŠMT ČR

Kategorie:

Starší žáci a starší žákyně.

Bližší určení věkových kategorií provádí každoročně organizační výbor soutěže.

Rozsah soutěže:

Soutěž je vyhlášena jako víceboj jednotlivců a družstev. Pořadatel muže vyhlásit i vítěze jednotlivých disciplín. Soutěž probíhá od školních kol přes okresní a krajská až do republikového finále.

Počty startujících:

Školní kolo:

soutěž jednotlivců bez omezení počtu startujících

Okresní kolo:

soutěž jednotlivců - tři závodníci a tři závodnice z jedné školy soutěž tříč lenných družstev chlapců a dívek

Krajské kolo:

soutěž jednotlivců - tři závodníci a tři závodnice z jednoho okresu soutěž tříč lenných družstev chlapců a dívek

Národní finále:

soutěž jednotlivců - tři závodníci a tři závodnice z jednoho kraje soutěž tříč lenných družstev chlapců a dívek

Postupový klíč:

Školní kolo:

Počet startujících bez omezení. Do okresního kola postupují tři závodníci a tři závodnice jednotlivých škol.

Okresní kolo:

Startují maximálně tři závodníci a tři závodnice z jednotlivých škol příslušného okresu. Do krajského kola postupují tři závodníci a tři závodnice z každého okresního kola, kteří se umístnili na 1. - 3. místě celkového pořadí. Ve výjimečných případech lze před zahájením krajského kola a po dohodě přihlášených škol, nominovat výběr okresu.

Krajské kolo:

Startují maximálně tři závodníci a tři závodnice nominovaní na základě výsledku okresního kola. Do národního finále postupují tři nejlepší závodníci a tři nejlepší závodnice.

Národní finále:

Startují tři závodníci a tři závodnice nominováni na základě výsledku krajského kola. Tito závodníci tvoří reprezentační družstvo příslušného kraje.

Disciplíny:

Sprint - 60 metru - při ručním měření zaokrouhlovat na celé desetiny nahoru.

Skok daleký - měří se na celé centimetry.

Hod kriketovým míčkem - měří se každý hod na celé centimetry.

Vytrvalostní běh - 800 metru dívky a 1500 metru chlapci.

Termíny:

Školní kola do 15. května příslušného roku, jednodenní soutěž.

Okresní kola do 20. května příslušného roku, jednodenní soutěž.

Krajská kola do 30. května příslušného roku, jednodenní soutěž.

Národní finále do 15. června příslušného roku, až třídenní soutěž.

Přesné termíny jednotlivých kol budou každoročně upřesňovány organizačním výborem soutěže.

Organizátoři:

Pořadatele okresních a krajských kol vybere příslušný Krajský úřad na základě výběrového řízení. Pořadatele Národního finále pověří Institut dětí a mládeže Praha.

Obecná pravidla:

Soutěží se podle pravidel lehké atletiky - víceboje.

Hodnotí se podle bodovacích tabulek ČAS z roku 1993 a 1996.

Pořadatel se řídí vyhláškou č.55/2005 Sb. O organizaci a financování soutěží a přehlídek žáku předškolních zařízení, škol a školských zařízení. A dále dle Pravidel hospodaření s finančními prostředky poskytnutými na zabezpečení soutěží a přehlídek a jejich vyúčtování (čj. 29802/2002-51).

Vyžadované doklady:

Přihlášky do jednotlivých postupových kol od pořadatele pořádajícího kola.

Soupiska závodníku příslušného družstva, potvrzená ředitelem vysílající školy, která obsahuje jméno a příjmení, datum narození, zdravotní pojišťovnu a potvrzení, že žák je zařazen do I. nebo II zdravotní skupiny.

Každý závodník je povinen mít při soutěži průkaz pojištěnce.

Propozice:

Pořadatelé zasílají propozice účastníkům soutěže minimálně měsíc před termínem konání soutěže.

Financování:

Školní kola - pořádající škola.

Okresní a Krajská kola - MŠMT, prostřednictvím příslušného Krajského úřadu.

Národní finále - MŠMT ČR, prostřednictvím IDM Praha.

Tyto obecné propozice vstupují v platnost od školního roku 2006/2007.

Za organizační výbor SH žáku základních škol praktických, vypracoval Mgr. Josef Sedláček. V Telči 26. 10. 2005.

frame-scrollup