Zpráva

Ocenění nejúspěšnějších žáků a týmů středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2017/2018

Rada kraje dne 29. 5. 2018 rozhodla ocenit nejúspěšnější žáky a týmy středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2017/2018, přičemž se bude jednat již o 17. ročník tohoto ocenění.

Návrhy na ocenění nejúspěšnějších žáků a týmů ve školním roce 2017/2018 podávají ředitelé středních škol. Tyto školy musí mít sídlo v Moravskoslezském kraji nebo musí mít místo poskytování vzdělávání na území Moravskoslezského kraje a zároveň musí být tyto školy zapsány v rejstříku škol a školských zařízení.

Návrhy se zasílají pouze prostřednictvím aplikace FormFlow Server a to na předepsaném elektronickým formuláři s kódem SK303. Termín pro odeslání formuláře je od 18. 6. 2018 do 13. 7. 2018.

Za školu lze podat maximálně 1 návrh na ocenění za dosažené úspěchy v krajských, celostátních a mezinárodních kolech soutěží a za další mimořádné aktivity ve školním roce 2017/2018 jak za jednotlivce, tak za školní tým, a to v následujících 5 kategoriích:

 1. Přírodovědné obory
 2. Humanitní obory a kultura
 3. Služby, řemesla a technika
 4. Společenská odpovědnost
 5. Sport

Pracovní skupina pro posouzení návrhů vybere k ocenění max. 30 návrhů (včetně jednotlivců i týmů).

Kritéria pro hodnocení:

 1. Ve školním roce 2017/2018 žák/tým dosáhl mimořádných výsledků v krajských, celostátních
  a mezinárodních kolech soutěží a přehlídek vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže
  a tělovýchovy ve stanovených kategoriích.
 2. Ve školním roce 2017/2018 žák/tým dosáhl mimořádných výsledků v soutěžích ostatních vyhlašovatelů ve stanovených kategoriích.
 3. Žák/tým se ve školním roce 2017/2018 podílel na jiných mimořádných aktivitách typu společenská odpovědnost, účast na projektech, dobrovolnická činnost apod.

V případě, že rada kraje v měsíci září rozhodne o ocenění navrženého žáka/týmu, bude o tom ředitel školy informován. Slavnostní ocenění proběhne 7. 11. 2018.

Kontaktní osoba:

V případě potíží s formulářem SK303 kontaktujte Ing. Evu Bruštíkovou, tel: 595 622 421, e-mail: eva.brustikova@msk.cz nebo Ing. Ondřeje Schenka, tel: 595 622 250, e-mail: ondrej.schenk@msk.cz.

Bližší informace k postupu při vyplňování jsou k dispozici na stránkách Moravskoslezského kraje - Elektronické formuláře pro školy

 

 


29. května 2018
frame-scrollup