Zpráva

Opavská hotelovka modernizuje

13. září 2019

Během letošních prázdnin se ve Střední škole hotelnictví a služeb a Vyšší odborné škole Opava, p. o. horečně opravovalo a modernizovalo. Škola spravuje 7 budov, ve kterých souběžně probíhá výuka teoretického a praktického vyučování. Protože většina objektů je historických a poznamenaných zubem času, byly dva měsíce prázdnin jedinou vhodnou příležitostí k rekonstrukcím.

Před dvěma lety se začalo s opravami tělocvičny na Husově ulici, kde došlo k výměně střešní krytiny, podhledů a osvětlení. Letos se navázalo výměnou venkovního pláště, který byl v havarijním stavu. Tak rozsáhlé opravy by škola nezvládla financovat z vlastních zdrojů a proto Moravskoslezský kraj jako zřizovatel poskytl 5,3 mil. dotační podporu. V příštím roce se práce přesunou také dovnitř haly, kde je potřeba vyměnit palubovku a zvelebit sociální zařízení.

Krom této největší investiční akce proběhla oprava salónku a cukrárny ve školní restauraci Terasa, která poskytuje žákům zázemí pro odborný výcvik a poskytuje gastronomické služby široké veřejnosti.

Velkou proměnou prošel i domov mládeže, neboť byla ukončena třetí etapa oprav střechy, zahájena první fáze výměny oken a rekonstrukce sociálních zařízení na pokojích ubytovaných žáků. Kapacitně plně vytížený domov mládeže poskytuje celodenní stravu i žákům ostatních opavských středních škol.

frame-scrollup