Zpráva

Pedagog opavského gymnázia převzal prestižní cenu

V pondělí 14. května 2018 převzal v pražském Karolinu Petr Pavlíček, ředitel Mendelova gymnázia v Opavě, Cenu Učené společnosti České republiky a Nadačního fondu Neuron. Ocenění získal za významnou podporu zájmu o vědu a výzkum na gymnáziu, za podporu talentovaných studentů školy a jejich úspěchy nejen v domácích, ale i mezinárodních soutěžích.

Ceny jsou udělovány jednou za rok u příležitosti výročního zasedání členů Učené společnosti České republiky. Petr Pavlíček se pedagogické činnosti věnuje už 40 let, od roku 1999 působí jako ředitel opavského Mendelova gymnázia. „Neustálé zvyšování kvality vzdělávání je jednou z našich priorit. Jednou z cest je zlepšování vybavení, letos kraj investuje čtvrt miliardy do modernizace učeben a laboratoří krajských škol. Ovšem ani sebedokonalejší přístroj nenahradí to nejdůležitější. Pro kvalitní a smysluplnou výuku byli, jsou a budou klíčoví učitelé. Proto mě velice těší, že takové významné ocenění, jakým je Cena učené společnosti, získal právě pedagog gymnázia, které zřizuje Moravskoslezský kraj,“ řekl náměstek hejtmana pro školství Stanislav Folwarczny a dodal, že pozice ředitele zavazuje nejen vést žáky, ale hlavně motivovat všechny pedagogy školy, aby k výuce přistupovali zodpovědně a žákům nabízeli i něco více, než jen pouhé poučky z osnov. „Učitel může být dětem inspirací, ale i podporou. A jsem přesvědčený, že právě Petr Pavlíček všechna tato kritéria naplňuje,“ doplnil náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny.

Mendelovo gymnázium, na kterém Petr Pavlíček působí jako ředitel, patří mezi nejaktivnější gymnázia na území Moravskoslezského kraje. Jeho studenti dlouhodobě dosahují vynikajících výsledků v celé řadě soutěží a olympiád. Právě pod vedením Petra Pavlíčka bude letos družstvo žáků reprezentovat Českou republiku na mezinárodní úrovni soutěže „Turnaj mladých fyziků“ v Číně.

Škola se také pravidelně zapojuje do celé řady projektů, organizuje besedy, exkurze, podílí se i na mezinárodní spolupráci a výrazně se prezentuje na veřejnosti. Mendelovo gymnázium je velmi aktivní i v oblasti ekologie a pomoci potřebným, žáci střední školy se mohou zapojit do dobrovolnické činnosti.


14. května 2018
frame-scrollup