Zpráva

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I

Řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásil výzvu č. 02_16_035 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I.

Výzva je určena pro střední a vyšší odborné školy, které mohou předkládat projekty pro rozvoj vzdělávání. Veškeré způsobilé výdaje jsou hrazeny z dané výzvy. Podmínky výzvy jsou upraveny způsobem, aby předkládání projektů bylo jednoduché. V rámci výzvy jsou v šablonách přednastaveny konkrétní aktivity, které školy mohou realizovat. Výzvu lze využít např. na personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ, využití cizích jazyků ve výuce, aktivity rozvíjející ICT a polytechnické vzdělávání.

Více informací k této výzvě naleznete na webových stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-035-a-02-16-042-podpora-skol-formou-projektu.

frame-scrollup