Zpráva

Porubská Obchodní akademie spolupracuje se zaměstnavateli

14. listopadu 2019

Žáci oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie a 18-20-M/01 Informační technologie z organizace Obchodní akademie, Ostrava–Poruba absolvují v průběhu studia 3. a 4. ročníku celkem měsíční odbornou praxi v reálném prostředí firem v Ostravě a okolí. V uplynulých 4 letech, kdy byla škola úspěšná s programem Erasmus+, měli ti nejlepší příležitost ověřit si své odborné dovednosti a také jazykové schopnosti na zahraničních stážích v Irsku. Bylo jich celkem 50 a získali zahraniční dokument Europass Mobility s potvrzením zvládnutých jednotek výsledků učení – ECVET, a to v souladu s evropským kreditním systémem odborného vzdělávání.

Kromě smluvně realizovaných odborných praxí spolupracuje škola se zaměstnavateli také v jiných oblastech, jedná se např. o „Profesní den“, kdy firmy, které se zajímají o odborně připravené středoškoláky, mají příležitost je v maturitních ročnících seznámit s nabídkami na konkrétní pracovní pozice včetně zaměstnaneckých benefitů.

Nový typ spolupráce jsme již podruhé realizovali dne 11. listopadu 2019 s energetickou společností Innogy. Šlo o „Kariérní workshop“ cílený na žáky 3. ročníků. Děvčata i chlapci měli příležitost si na jednotlivých stanovištích vyzkoušet typové úlohy, které se používají při výběru zaměstnanců, na vlastní kůži prožili jednu ze sofistikovanějších metod náboru Assessment Centrum, seznámili se s fungováním a principy zákaznických služeb, s průběhem pracovního pohovoru. Žáci pracovali v týmech, ale také jednotlivě. Individuálně si na stanovišti „Hovor“ ukázali, jak vypadá telesales v praxi, jak zachytit reálného zákazníka. Seznámili se s vyhodnocením zákaznické spokojenosti a vyplnili hodnotící formulář. Cílem na stanovišti „Námitky“ bylo simulovat rychlé reakce z praxe, naučit se pozitivně pracovat s námitkou a odlišit ji od záminky.

Díky profesionálnímu přístupu zaměstnanců partnerské společnosti Innogy si mohli žáci školy soutěživou a velmi praktickou formou osvojit širokou problematiku kariéry. Získali spoustu užitečných a cenných informací a rad. Uvědomili si, že hlavní devizou na trhu práce jsou jejich dovednosti a především motivace. Mnozí dostali ten správný stimul, aby si plnili své profesní a životní cíle.

frame-scrollup