Zpráva

Pozvánka na akci projektu Podpora inkluze v MSK – Platforma Setkání ŠPP

Zveme Vás na Platformu setkání ŠPP na téma Nadané děti, žáci, studenti a jejich směřování k polytechnické výchově a přírodovědným oborům, pořádanou v rámci projektu Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000247.

Setkání se koná dne 2. 5. 2019 od 9 hodin v přednáškovém sále Střední školy prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123/70, a je určeno především školním psychologům a školním speciálním pedagogům, příp. výchovným poradcům, koordinátorům inkluze a metodikům prevence.

V případě zájmu o účast zašlete návratku do 2. 4. 2019 na e-mail iva.klugova@msk.cz.


15. března 2019
frame-scrollup