Zpráva

Pozvánka na konferenci ke spotřebitelskému vzdělávání dětí a mládeže

25. října 2018

Olga Sehnalová, poslankyně Evropského parlamentu, si dovoluje pozvat veřejnost a zejména učitele základních a středních škol na Mezinárodní konferenci ke spotřebitelskému vzdělávání dětí a mládeže, která se uskuteční v pondělí 19. 11. 2018 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky (Sněmovní 1/1, Praha - Malá Strana, místnost 205).

Konference je přístupná odborné i laické veřejnosti, každému, koho zajímá, jak přistupují ke spotřebitelskému vzdělávání v různých zemích EU, ale také jaké konkrétní projekty a přístupy se osvědčily v praxi. Na konferenci vystoupí zástupci Evropské komise, zodpovědných ministerstev, škol, spotřebitelských organizací, apod. Příspěvky anglicky hovořících hostů budou tlumočeny do češtiny.

Registrace je možná do pondělí 12. 11. 2018.

Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce, nebo na webové stránce www.sehnalova.cz/konference.

frame-scrollup