Zpráva

Pozvánka na setkání na téma Problematika vzdělávání dětí/žáků/studentů se SVP a role asistenta pedagoga ve škole

Zveme Vás na Platformu setkání ŠPP na téma Problematika vzdělávání dětí/žáků/studentů se SVP a role AP ve škole pořádanou v rámci projektu Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000247. Setkání se koná dne 6. května 2019 od 13 hodin v předsálí místnosti zastupitelstva kraje – D 200, a je určeno především školním psychologům a školním speciálním pedagogům, výchovným poradcům, případně koordinátorům inkluze a metodikům prevence.

V případě zájmu o účast zašlete přiloženou a vyplněnou návratku na e-mail dita.sulerova@msk.cz do 24. dubna 2019. Počet účastníků je omezen na max. celkem 30 (za jednu organizaci max. 2 osoby), o přihlášení rozhoduje pořadí, v jakém bude zaslána návratka.

frame-scrollup