Zpráva

Prázdniny na táboře mohlo díky Moravskoslezskému kraji prožít 1600 dětí

Pěkné letní prázdniny mohly děti prožít i díky Moravskoslezskému kraji. Prázdninovou činnost kraj dotoval 847 tisíci korunami.

Peníze z dotačního programu určeného pro volný čas dětí a mládeže, na němž se finančně spolupodílí také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, využilo 22 neziskových organizací - pobočné spolky organizací Junák, Asociace TOM ČR, Dakota, Royal Rangers a střediska volného času, které se pravidelně věnují dětem a mládeži. Letní prázdninové tábory jsou vyvrcholením jejich celoroční činnosti.

„Spolu s organizátory letních táborů se snažíme zvýšit zájem dětí o rukodělné a řemeslné aktivity, chceme, aby o prázdninách co nejvíce sportovaly a zajímavě strávily své volno v přírodě. Díky krajské dotaci tak mohlo prázdninový čas aktivně a smysluplně využít zhruba 1600 dětí na více než sedmdesáti táborových turnusech,“ uvedl náměstek hejtmana pro školství Stanislav Folwarczny.

Dodal, že kromě letních táborů Moravskoslezský kraj finančně podpořil také týdenní středoškolský přírodovědně zaměřený kemp, který v polovině srpna organizuje krajská Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského. Tento kemp je v rámci přeshraniční spolupráce určen třiceti žákům z Moravskoslezského, Jihomoravského, Žilinského a Trnavského kraje.


27. srpna 2019
frame-scrollup