Zpráva

Prevence rizikového chování u dětí a mládeže

Prevence rizikového chování u dětí a mládeže je zacílena zejména na školní děti a mládež a spadá do aktivit odboru školství. Velká část je věnována metodické pomoci a spolupráci se všemi zainteresovanými složkami působícími v prevenci rizikového chování. Je zde realizována státní a krajská politika v oblasti prevence.

Referenta prevence rizikového chování - krajského koordinátora prevence rizikového chování můžete kontaktovat v oblastech:

 • metodických postupů řešení rizikového chování
 • poradenství v oblasti prevence rizikového chování
 • legislativy v předmětné oblasti
 • monitoringu výskytu řešených případů rizikového chování ve školách
 • národní i krajské strategie prevence rizikového chování
 • úzké spolupráci s metodiky prevence na pedagogicko-psychologických poradnách
 • koordinace a spolupráce se subjekty pracující v oblasti prevence rizikového chování
 • dotačních (dotace vyhlášené Moravskoslezským krajem, MŠMT, EU)
 • vzdělávání v dané oblasti
 • příprav a realizací krajských konferencí k prevenci rizikového chování
 • odborný garant a koordinátor systémových projektů "Bezpečnější klima ve školách Moravskoslezského kraje"(MŠMT)

Krajský koordinátor je členem Pracovní skupiny protidrogové politiky Moravskoslezského kraje, Pracovní skupiny prevence kriminality Moravskoslezského kraje, Týmu pro mládež Ostrava

Kontaktním pracovníkem pro realizaci krajské a státní politiky v oblasti prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních v Moravskoslezském kraji je:


frame-scrollup