Zpráva

Prevence rizikového chování u dětí a mládeže

Prevence rizikového chování u dětí a mládeže je zacílena zejména na školní děti a mládež a spadá do aktivit odboru školství. Velká část je věnována metodické pomoci a spolupráci se všemi zainteresovanými složkami působícími v prevenci rizikového chování. Je zde realizována státní a krajská politika v oblasti prevence.

Referenta prevence rizikového chování - krajského koordinátora prevence rizikového chování můžete kontaktovat v oblastech:

 • metodických postupů řešení rizikového chování
 • poradenství v oblasti prevence rizikového chování
 • legislativy v předmětné oblasti
 • monitoringu výskytu řešených případů rizikového chování ve školách
 • národní i krajské strategie prevence rizikového chování
 • úzké spolupráci s metodiky prevence na pedagogicko-psychologických poradnách
 • koordinace a spolupráce se subjekty pracující v oblasti prevence rizikového chování
 • dotačních (dotace vyhlášené Moravskoslezským krajem, MŠMT, EU)
 • vzdělávání v dané oblasti
 • příprav krajských konferencí k prevenci rizikového chování
 • odborný garant v projektu Mentor - lektor

Krajský koordinátor je členem Pracovní skupiny protidrogové politiky Moravskoslezského kraje, Pracovní skupiny prevence kriminality Moravskoslezského kraje, Týmu pro mládež Ostrava

Kontaktním pracovníkem pro realizaci krajské a státní politiky v oblasti prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních v Moravskoslezském kraji je:


frame-scrollup