Zpráva

Program DofE má smysl

19. října 2020

Moravskoslezský kraj podporuje různé vzdělávací aktivity vedoucí k osobnímu rozvoji žáků a především získávání dovedností uplatnitelných v budoucím životě a práci. Jednou z nich je podpora Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu („DofE“ - The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation o.p.s.), se kterou Moravskoslezský kraj uzavřel v roce 2017 Memorandum o spolupráci.

V aktuálním školním roce je do programu zapojeno 31 organizaci, z toho 20 organizací zřizovaných krajem.

A že tato aktivita má smysl, dokládá zpětná vazba Hany Švehlové, žákyně 3. ročníku oboru Cestovní ruch ve Střední škole hotelnictví a služeb a Vyšší odborné škole v Opavě, která se do programu zapojila:

Lenost a rozmar. Pro všechny studenty je to nebezpečná kombinace dvou prokrastinačních aspektů, která by neměla být podceňována a neměla by zacházet za hranice přijatelnosti. Nejen z tohoto důvodu jsem se rozhodla přihlásit do programu DofE a nelituji. Společně s mými spolužáky jsme zpočátku měli jisté předsudky a obavy. Nevěděli jsme, co od tohoto programu očekávat a zda to zvládneme.

Našli jsme v sobě však odhodlání pokračovat v tomto dlouhodobém projektu, což nám pomohlo k překonání sama sebe. DofE je velikou příležitostí pro ty, kteří mají své sny a cíle, k jejichž dosažení jim něco brání. Většinou jen motivace začít a vytrvat. V koronavirové situaci bylo plnění stanovených týdenních úkolů náročné, ale závěrečná třídenní expedice do přírody pak byla odměnou a také vysvobozením ze školní rutiny, jež přišla v pravou chvíli.

Každodenním plněním stanovených cílů expedice, spojených s turistikou v nádherném NP Pálava, nám umožnilo obdivovat přírodní krásy Jižní Moravy a celou akci jsme si maximálně užili. Počasí nám přálo, v téměř letním počasí jsme měli příležitost uvolnit se a nemyslet na více než půlroční pandemickou situaci, která nás negativně ovlivňuje v mnoha směrech.

V průběhu dobrodružné expedice jsme navázali nová přátelství, sblížili se s kantory, našimi DofE lídry. Zjistili jsme také, jak efektivní je spolupracovat a naopak jsme se také naučili samostatnosti.

Se všemi ostatními „Dofáky“, kteří se do programu zapojili, děkujeme za umožnění seberozvoje, získanou kuráž i poznání, což jsou tři důležité aspekty, které nám přinesla nejen expedice, ale celý program DofE.

frame-scrollup