Zpráva

Program KVALITA

Rozvojový program KVALITA je realizován na podporu zvyšování kvality vzdělávání v Moravskoslezském kraji a má v kraji dlouholetou tradici. V rámci tohoto programu je realizováno testování žáků 1. a 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou ve školách zřizovaných Moravskoslezským krajem. Kontinuita programu umožňuje získat dlouhodobější, systematická zjištění o úrovni vzdělání, které dosahují žáci v důležitých bodech vzdělávací dráhy, a to v oblastech českého jazyka, matematiky a cizích jazyků.

Ve školním roce 2016/2017 proběhlo na podzim testování žáků 1. ročníků (tito žáci budou testováni ve 3. ročníku na jaře v roce 2019) a na jaře t. r. roku probíhá testování žáků 3. ročníků (jedná se o žáky, kteří byli testováni v 1. ročníku na podzim roku 2014). Další testování proběhne na podzim školního roku 2017/2018 (tito žáci budou testováni ve 3. ročníku na jaře v roce 2020).

Hlavním cílem testování je zejména poskytnout zpětnou vazbu o výsledcích vzdělávání samotným žákům a školám. Testování je plně hrazeno z prostředků Moravskoslezského kraje.

Kontaktní osobou pro rozvojový program KVALITA je Mgr. Zuzana Plačková, oddělení rozvoje vzdělávání OŠMS KÚ MSK.


telefon: 595 622 251
e-mail: zuzana.plackova@msk.cz
frame-scrollup