Zpráva

Projekt Rosteme s knihou

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, podporuje u svých žáků mj. také čtenářskou gramotnost, proto v červnu uspořádala již 6. ročník celoškolního projektu „Rosteme s knihou“. Garantem akce, která se zaměřuje na výběr oblíbené knihy, čtení a dramatizaci příběhu, jsou manželé Poláškovi z Frýdku-Místku. Pro žáky se speciálními potřebami je tento projekt velmi přínosný, neboť kromě posílení motivace ke čtení a rozvoje své fantazie mají žáci možnost poznat okolní svět a také chování druhých.


15. července 2019
frame-scrollup