Zpráva

Publikace o nabídce oborů na středních školách

Moravskoslezský kraj v lednu 2019 vydal publikaci s názvem „Nabídka oborů vzdělání na středních školách zřizovaných Moravskoslezským krajem“, která by měla zájemcům o vzdělávání na střední škole ulehčit výběr jejich dalšího studijního či profesního zaměření.

Publikace uchazeči poskytne jednoduchou formou informace např. o přehledu škol zřizovaných Moravskoslezským krajem včetně kontaktních údajů, přehledu oborů vzdělání ve školách s označením oborů, které jsou podporovány krajskými stipendii a další užitečné informace.

V návaznosti na projevený zájem veřejnosti a zaměstnavatelů či na základě rozhodnutí ředitelů škol může docházet k průběžným změnám oborové nabídky. Nabídka oborů vzdělání na středních školách zřizovaných Moravskoslezským krajem v této publikaci je platná rovněž pro školní rok 2020/2021 s výjimkou oborů, které jsou uvedeny viz změna oborové nabídky krajských SŠ v denní formě vzdělávání pro školní rok 2020/2021 (formát pdf, velikost 120 kB).


web: https://www.msk.cz/assets/verejnost/nabidka-oboru-vzdelani-na-strednich-skolach-zrizovanych-moravskoslezskym-krajem.pdf
frame-scrollup