Zpráva

Realizované projekty z fondů EU - oblast mládeže a sportu

Všichni referenti pracující v oblasti mládeže a sportu se aktivně podílejí na vyhledávání výzev z EU, a tím možnosti získávání finančních prostředků pro Moravskoslezský kraj.

Přinášíme informace o aktuálně realizovaných projektech a také o již ukončených.

Aktuálně realizované:

Mentor - lektor, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0060 (prevence rizikového chování)

Napříč krajem s mládeží (volný čas dětí a mládeže)

Ukončené:

Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko - českém příhraničí (soutěže a přehlídky, badatelsá činnost)

Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách (prevence rizikového chování)

Envitalent a Spaces for learning – Místa k učení (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta)

Sportem napříč Evropou - česko-francouzský projekt (volný čas dětí a mládeže)

Mládež pro Evropu - francouzko – český projekt (volný čas dětí a mládeže)

frame-scrollup