Zpráva

Rozvojový program „Financování asistentů pedagoga"

MŠMT vyhlásilo rozvojový program „Financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, na období září – prosinec 2018“.

Bližší informace naleznete na stránkách MŠMT:
web: http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/asistent-pedagoga-zdp
9. července 2018
frame-scrollup