Zpráva

Sběr statistických výkazů MŠMT

Dle sdělení MŠMT s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci a související posunutí termínů konání školních přijímacích zkoušek a jednotných přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/21 na červen 2020, nebudou střední školy a konzervatoře v roce 2020 předávat výkaz S 5-01 o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. ročníku denní formy vzdělávání ve středních školách a konzervatořích.

Sběr dat výkazů S 51-01 o zápisu k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole a S 53-01 o zahájení povinné školní docházky v základní škole proběhne ve standardních termínech – školy předávají výkazy svému správnímu úřadu od 31. 5. 2020 do 10. 6. 2020, správní úřady předávají výkazy MŠMT do 19. 6. 2020.


19. května 2020
frame-scrollup