Zpráva

Seminář pro učitele německého jazyka ve Wiesnecku

Dům zahraniční spolupráce z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Ministerstvem kultu, mládeže a sportu Bádenska-Württemberska a Centrálou pro zahraniční školství (ZfA) informuje o nabídce semináře pro učitele německého jazyka, který organizuje Vzdělávací akademie ve Wiesnecku u Freiburgu ve dnech 21.–27. 10. 2018.

Seminář je určen vyučujícím německého jazyka na gymnáziích a středních odborných školách, těžištěm náplně semináře je didaktika, reálie a hospitace na školách.

Ministerstvo kultu, mládeže a sportu Bádenska-Württemberska hradí pobytové náklady (ubytování, stravování, kurzovné a případné vstupy) a cestovní náklady do Wiesnecku a zpět. Společná cesta účastníků bude organizována autobusem z Prahy.

Uzávěrka pro podávání přihlášek – písemnou i elektronickou formou je do 20. 6. 2018. Další podrobné informace k seminářipodávání přihlášek naleznete na webové stránce: http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/pro-ucitele-nj.


23. května 2018
frame-scrollup