Zpráva

Seminář pro žadatele o dotaci v oblasti miniprojektů mládeže

9. listopadu 2017

Dne 27. 11. 2017 se bude konat v prostorách Krajského úřadu v Ostravě seminář pro mládež do 26 let k novému dotačnímu titulu Podpora aktivit využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů.

Seminář je určen pouze pro žadatele priority ŠMS/M/3 Miniprojekty mládeže.

Obsahem semináře bude projednání jednotlivých aktivit mládeže, seznámení s novým prostředím pro vyplňování žádostí a informace o podpoře mládežnických iniciativ z pohledu Erasmus+.

frame-scrollup