Zpráva

Setkání regionálních koordinátorů v rámci projektu CIVEEL

V Moravskoslezském kraji proběhlo setkání regionálních koordinátorů v rámci projektu “Spolupráce v odborném vzdělávání pro evropský trh práce” (CIVEEL) programu ERASMUS+ k závěrečnému vyhodnocení mobilit pedagogů.

Ve dnech 4.–5. 6. 2018 proběhlo v Moravskoslezském kraji setkání regionálních koordinátorů ze tří partnerských regionů, Moravskoslezského kraje (CZ), Lublinského vojvodství (PL) a regionu Grand Est (FR), s cílem vyhodnotit výměny pedagogů na partnerských středních odborných školách, které proběhly v letošním školním roce, a rovněž nastavit další parametry partnerství mezi těmito školami pro realizaci výměn žáků v odborném vzdělávání, jenž proběhnou v příštím školním roce.

Aktivity projektu jsou realizovány na dvou úrovních. Na úrovni škol je rozvíjena spolupráce mezi partnerskými školami při zabezpečování odborné přípravy žáků a také realizace výměnných odborných zahraničních stáží žáků. Přidanou hodnotou projektu je navíc spolupráce na úrovni regionů, jakožto koordinátorů projektových aktivit, v souladu s regionálními strategiemi v rámci odborného vzdělávání.

Od října 2018 do dubna 2019 budou probíhat výměny žáků partnerských škol daných regionů v oblastech zemědělství, hotelnictví, chemického průmyslu a dopravy. Během mobilit by žáci měli kombinovat výuku na středních odborných školách s praxí v podnicích spolupracujících se školami. Tyto žákovské výměny budou doplněny také o tzv. „virtuální mobility“ dalších žáků participujících škol s důrazem na sdílení dobré praxe a přenos zkušeností.

Projekt CIVEEL zaštiťuje za Moravskoslezský kraj odbor evropských projektů a odbor školství, mládeže a sportu.


18. června 2018
frame-scrollup