Zpráva

Setkání speciálních pedagogů v Cieszynie

7. října 2019

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace uspořádala v rámci svého nového projektu Indeed for all children první setkání speciálních pedagogů škol zemí Visegrádské čtyřky. Setkání se uskutečnilo 1. 10. 2019 v Cieszynie – Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych. Hlavním tématem byla fyzioterapie a senzomotorická integrace ve výuce dětí a žáků se zdravotním postižením. Krátkými vstupy do výuky a prohlídkou odborných učeben školy mohli všichni zúčastnění načerpat nové nápady a inspirovat se pro výuku ve svých školách. Projekt s dotací 22 900 E je financován z Visegrad Fund.

frame-scrollup