Zpráva

Školní statek v Opavě prochází rozsáhlou modernizací

29. května 2018

Zásadní modernizací prochází Školní statek v Opavě, samostatná příspěvková organizace Moravskoslezského kraje. Nyní se pracuje na farmě, kde budou vybudovány nové stáje, studenti se také mohou těšit na moderní garden centrum.  Letošní investice z rozpočtu kraje dosáhne téměř 50 milionů korun.

Jednou z priorit vedení Moravskoslezského kraje je zkvalitňování podmínek pro vzdělávání mladých lidí. Cílem je vybudovat moderní oborová centra pro různá odvětví.

Školní statek v Opavě by měl pedagogům a žákům zemědělských a zahradnických oborů vytvářet co nejlepší podmínky pro praktickou část výuky. Statek se ale postupem času dostal na hranici své živostnosti a bez značné finanční injekce by nemohl nadále sloužit svému účelu,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro školství Stanislav Folwarczny hlavní důvod, proč se kraj rozhodl investovat do tohoto jedinečného školského zařízení. Letos kraj poskytne ze svého rozpočtu 50 milionů korun, kompletní modernizace školního statku by měla stát 200 milionů.

Návštěva Školního statku v Opavě byla součástí programu návštěvy vlády v Moravskoslezském kraji. Statek navštívili ministr školství, mládeže a tělovýchovy a také ministr zemědělství, prohlédli si rekonstruované i starší části areálu a přislíbili na projektu modernizace aktivní účast státu.

První etapa modernizace školního statku byla dokončena na konci dubna 2018. Vznikly tři nové učebny, chemická laboratoř, multimediální učebna a také zázemí pro administrativní úsek organizace. Celková výše investice mírně přesáhla 12 milionů korun, z toho největší podíl (10 mil. Kč) hradil Moravskoslezský kraj, zbývající část vyčlenil ze svého rozpočtu školní statek.

Po dokončení první etapy se práce přesunuly do skleníkového areálu a na farmu na Olomoucké ulici. V prostorném skleníkovém areálu dojde nákladem 15 milionů korun k demolici stávajících zastaralých skleníků a vybudování moderního garden centra, které nabídne žákům i pedagogům kvalitní zázemí pro výuku zahradnických oborů. Zároveň byly zahájeny práce v areálu farmy, kde investicí přesahující 20 milionů korun proběhne demolice zchátralých stájí a kompletní zasíťování místa (kanalizace, plyn, voda, elektřina) určeného k vybudování nových stájí pro chov hospodářských zvířat odpovídající podmínkám 21. století.

„Statek byl po desetiletí nejmodernější vzdělávací institucí svého druhu v České republice a jako jeden z mála školních statků má potenciál se na toto místo znovu vrátit. Věřím, že společným úsilím zaměstnanců statku a také s pomocí krajských a snad i státních prostředků se nám to v brzké době podaří,“ uzavřel náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny.

frame-scrollup